ماهنامه حسابدار شماره ۲۹۲ و ۲۹۳
 • صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
 • مدیر مسئول: مهدی تقوی
 • مدیر اجرایی: محسن قاسمی
 • سردبیر: پرویز صداقت
 • هیئت تحریریه: علی امانی، یحیی حساس یگانه، محسن قاسمی
 • عکس‌‏ها: مصطفی حضرتی
 • همکار اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
 • طراح و صفحه‎آرا: علی قاصدی
 • وبگاه: لیلا بیگلری
 • سازمان آگهی‎ها: بنفشه صفری‎نژاد
 • همکاران تحریریه: علی سالم، امیرهادی معنوی مقدم

ماهنامه حسابدار شماره ۲۹۲ و ۲۹۳

تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۵


فهرست مطالب شماره ۲۹۲ و ۲۹۳ ماهنامه حسابدار:
 • پیشخوان
  • در آداب جدل
   پرویز صداقت
 • نمای نزدیک
  • نهاد ناظر و نهاد استانداردگذار: تعامل یا تقابل در یک نگاه
  • اغتشاش سیستمی در بانکداری ایران
   مصطفی دیلمی‌پور
 • یادمان
  • جمع صفاتی که میشود جمشید ارجمند
   محمد شلیله
 • نظرگاه
  • مردم‌سالاری و حسابرسی عملکرد
   یحیی حساس یگانه و فاطمه حسن زاده
  • پیشنهادهایی به قانون‌گذاران: قوانینی که به منظور اجرای استانداردهای بین‌المللی باید اصلاح یا تصویب شوند
   شاهین کرزبر
  • بازی، نه بازیگر
   دنیس م. نالی | ترجمه: مهناز محمودخانی
  • زبان گزارشگری اطمینان‌بخشی توسعه‌پذیر، مکمل راه جهانی شدن
   سلام عبداله‌زاده و مریم مالکی
 • فراسوی مرزها
  • تنظیم کیفیت حسابرسی: بازگرداندان اعتماد و مشروعیت
   نوشته: کلاوس هلم، محبوب زمان | ترجمه: سید محمد علوی
  • خبرهایی از جهان حسابداری
   امیر معنوی مقدم
 • اخبار انجمن
  • اعضای جدید
  • حسابداران مستقل
  • موسسات حسابرسی
  • اشتراک مجله