ماهنامه حسابدار شماره ۲۹۴
 • صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
 • مدیر مسئول: مهدی تقوی
 • مدیر اجرایی: محسن قاسمی
 • سردبیر: پرویز صداقت
 • هیئت تحریریه: علی امانی، یحیی حساس یگانه، محسن قاسمی
 • همکار اجرایی: صدیقه ذوالفقاری
 • طراح و صفحه‎آرا: علی قاصدی
 • وبگاه: لیلا بیگلری
 • سازمان آگهی‎ها: بنفشه صفری‎نژاد
 • همکاران تحریریه: علی سالم، نرگس رحمانی، امیرهادی معنوی مقدم

ماهنامه حسابدار شماره ۲۹۴

تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۵


فهرست مطالب شماره ۲۹۴ ماهنامه حسابدار:
 • پیشخوان
  • اولویت‌های جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در فصل جدید فعالیت
   رحمت‌اله صادقیان
 • بازتاب
  • معافیت‌های دلچسب
   مجید میراسکندری
 • نمای نزدیک: نگاه تحلیلی به انتخابات شورای‌عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران
  • در یک نگاه: مروری بر برنامه‌های منتخبان شورا
  • ششمین دوره‌ی انتخابات شورایعالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران: گزارش تحلیلی از چگونگی و کیفیت مشارکت انجمن
   محسن قاسمی
 • IFRS
  • ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری: اقدامی ضروری برای بهبود تأثیر استانداردهای حسابداری
   علی رحمانی و مسعود غلامزاده لداری
  • شرکت‌های بیمه‌ای و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
   سید محمد باقرآبادی، علی صلاحی‌نژاد
 • نگره
  • مدیریت نرخ سود سپرده‌ها و نقش آن در گزارشگری مالی بانک‌ها
   سید مجتبی صالحی، سمیه عبداللهی همایون‌آذر، سیده سمیرا امیریان
 • فراسوی مرزها
  • تسرّی مفاد قانون ساربینز - اکسلی به سازمانهای دولتی محلی: دیدگاه‌های حسابرسان مستقل  و مسئولان ارشد  مالی در دولت
   آلن راینشتاین، محمدجواد عبدالمحمدی، استفانی ل. تات و کاتلین ل. میلر | ترجمه: کیهان مهام و نغمه مولاوردی
  • خبرهایی از جهان حسابداری
   امیر معنوی مقدم
 • اخبار انجمن
  • اعضای جدید
  • حسابداران مستقل
  • موسسات حسابرسی
  • اشتراک مجله