حسابدار: صدای تأثیرگذار حرفه‌ی حسابداری در جامعه‌ی مدنی ایران

ماهنامه‌ی حسابدار، فراگیرترین، پرشمارترین و نیز قدیمی‌ترین نشریه‌ی تخصصی حسابداری در ایران است. «حسابدار» علاوه بر این‌ها، احتمالاً دیرپاترین نشریه‌ی تخصصی غیردولتی در کشور ماست. استمرار و جایگاه کنونی این نشریه مرهون تلاش و زحمات خبرگان کارآمدی است که به‌ویژه در دو دهه‌ی نخست فعالیت آن خمیرمایه و سرشتی را بنیان نهادند که امکان حیات مستمر و پویای نشریه‌ی حسابدار را فراهم کرد.

هدف مهم انجمن در ماهنامه حسابدار، از همان ابتدا، کمک به رشد و بالندگی حرفه‌ای اعضای جامعه و بدین ترتیب کمک به اعتلای حرفه‌ی حسابداری در ایران بوده است. هدف اصلی ما در شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز، ضمن حفظ و ارتقای جایگاه انجمن، به‌مثابه فراگیرترین تشکل حرفه‌ی حسابداری در کشور، آن است که انجمن را در مقام صدای تأثیرگذار حرفه‌ی حسابداری در جامعه‌‌ی مدنی ایران تثبیت کنیم. طبیعی است با این استراتژی نشریه‌ی حسابدار نیز وظیفه‌ی سنگینی برای ترویج دیدگاه‌های حرفه‌ای و ارتقای جایگاه حرفه برعهده دارد.

همان‌طور که امروز انجمن حسابداران خبره ایران محل پیوند و تلاقی‌گاه سه نسل حسابداران حرفه‌ای در کشور است، ماهنامه‌ی حسابدار نیز به‌مثابه ارگان اصلی انجمن، چتر فراگیری است که تمامی اهل حرفه از نسل پیش‌کسوت تا نسل جوان حاضر را دربرمی‌گیرد. و تلاقی‌گاه و محل پیوند سه نسل حرفه‌ای حسابداران، نسل متقدم و پیش‌کسوتان ما، نسل میانی و نسل متأخر و جوانان است. از یک سو، تجربه و شعورِ نسل متقدم حسابداران حرفه‌ای چراغ راه ما است و از دیگر سو به شور و پویایی نسل جدید حسابداران حرفه‌ای نیاز داریم. طبیعی است که گره‌زدن این تجربه و شعور با پویایی و شور وظیفه‌ی اصلی ماست.

پیران حرفه‌ی حسابداری در ایران در مقام استراتژیست‌ها و سیاست‌گذارانی هستند که چشم‌اندازها را برای ما ترسیم و به ما یادآوری می‌کنند و جوانان نیز نیروی محرکی‌‌اند که انجمن را به سوی این چشم‌انداز رهنمون می‌سازند. امیدواریم حاصل و برنهاد این پیوند مبارک را در پویش مداوم انجمن و ماهنامه حسابدار شاهد باشیم.

با این راهبرد کلی، ماهنامه‌ی حسابدار نیازمند ارتقای کمّی و کیفی، هر دو است. هم‌اکنون شمارگان (تیراژ) سالانه‌ی حسابدار بیش از یک‌صدهزار نسخه است که علاوه بر اعضای انجمن برای مقامات و نهادهای تأثیرگذار در سرنوشت اقتصادی و حرفه‌ای نیز ارسال می‌شود. بدین ترتیب، بدیهی است که در میان نشریات حسابداری جایگاه کنونی ماهنامه حسابدار کاملاً متمایز است. اما می‌دانیم که برای پاسخ دادن به نیازهای کشور ما و نیازهای انبوه دانش‌آموختگان و کارشناسان حرفه‌‌ای مالی و حسابداری این شمارگان کافی نیست. طبیعی است که با توجه به محدودیت‌های مالی، برای افزایش بیشتر شمارگان دست ما بسته است. به این دلیل تلاش کرده‌ایم که ماهنامه‌‌‌ی حسابدار به شکل الکترونیکی تحت اینترنت نیز ارائه شود تا محل مراجعه‌ی همه‌ی علاقه‌مندان به مباحث حرفه‌ای باشد. به این ترتیب، همه‌ی فارسی‌زبانان از تمامی نقاط جهان از امکان دسترسی آن‌لاین به مطالب ماهنامه برخوردار خواهند بود.

نکته‌‌ی دیگر و چه بسا مهم‌تر ارتقای کیفی ماهنامه است. ماهنامه حسابدار صرفاً نباید مقالات یا گزارش‌های خوب داشته باشد، این ماهنامه باید تلاش کند خوراک فکری لازم را برای حرفه‌ای در حال پویایی و ارتقا فراهم سازد. مطالب ماهنامه باید مرتبط با نیاز امروز و چشم‌‌انداز فردای حرفه باشد. یعنی باید مشکلات امروز را آسیب‌شناسی کند، نقاط قوت و ضعف کنونی را بشناسد و سناریوهای آتی از چشم‌اندازهای فردا را ترسیم کند و راه غلبه بر این مشکلات و دسترسی به چشم‌اندازهای مطلوب را نشان دهد.

ماهنامه‌ی حسابدار ماهنامه‌ی حرفه‌ای به معنای دقیق کلمه است. موضوعات در ماهنامه‌ی حسابدار در مقام پژوهش‌‌های دانشگاهی مطرح نمی‌شوند، بلکه ما نیازها و ضرورت‌ها را در قالب و زبان حرفه‌ای بیان می‌کنیم. این همه البته به معنای این نیست که از پژوهش دانشگاهی بهره نمی‌بریم. پژوهش در دانشگاه‌ها آموزه‌های فکری ما را می‌سازد اما ما این آموزه‌ها را با نیازهای حسابداری امروز ایران پیوند می‌زنیم تا کارکردی حرفه‌ای به آن‌ها بدهیم و آن‌ها را پاسخ‌گوی نیازهای حرفه‌‌ای بسازیم.

ماهنامه‌ی حسابدار چندصدایی است. به یک صدای خاص در حرفه تعلق ندارد. پژواک تمامی صداهاست و موظف است تمامی صداهای اعضای انجمن را بازتاب می‌دهد. در مسایل تخصصی می‌توان دیدگاه‌هایی متنوع داشت، این لازمه‌ی هر حرفه‌ی پویا و در حال رشدی است. ما نیز باید تمامی این دیدگاه‌ها را منعکس کنیم چراکه همه در نهایت یک هدف را دنبال می‌کنیم ارتقای حسابداری حرفه‌ای در کشورمان؛ هدفی که ذی‌نفع مستقیم آن تمامی متخصصان حسابداری و ذی‌نفع غیرمستقیم آن تمامیت نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است.

از هنگام برگزاری مجمع مؤسس انجمن حسابداران خبره ایران در روز چهارشنبه دوم اسفندماه 1351، از زمانی که بزرگان حرفه‌ی حسابداری در ایران بنیان‌های انجمن را پی‌ریختند و تعداد اعضای انجمن انگشت‌شمار بود، تا امروز که انجمن با نزدیک به هشت هزار عضو فراگیرترین تشکل حرفه‌ی حسابداری ایران شده است، روزهای پرفراز و نشیبی را طی کرده‌ایم. اما در تمامی این سال‌ها چراغ انجمن به همت بزرگان و پیش‌کسوتان و یاران ما‌ روشن نگاه داشته شد و انتشار حسابدار نیز استمرار یافت. اکنون به چهلمین سالگرد انتشار نشریه حسابدار رسیده‌ایم و ماهنامه نیز در آستانه‌ی انتشار سیصدمین شماره‌ی خود قرار دارد، به‌عنوان منتخبان اعضای انجمن در شورای‌عالی با گوش جان انتقادهای اعضا را می‌شنویم و تلاش می‌کنیم ماهنامه را بیش از پیش به صدای پویای اهل حرفه در ایران بدل کنیم.

Additional Info

  • نام نویسنده ۱: رحمت الله صادقیان