سخنرانی افتتاحیه جشن چهل سالگی مجله حسابدار، رحمت الله صادقیان