اتهام تقلب حسابداری SEC به شرکت انرژی لایم و مدیران اجرایی آن

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، شرکت انرژی لایم، ارائه‌دهنده‌‌ی خدمات انرژی، و چهار نفر از مدیران آن را به تقلب در حسابداری متهم کرده است؛ زیرا درآمد شرکت را زودتر از زمان مجاز برای تحقق اهداف داخلی شناسایی کرده‌اند. این شرکت با پرداخت یک میلیون دلار جریمه موافقت کرد و چهار نفر از مدیران اجرایی سابق آن نیز احکام و جرائم خود را پذیرفتند.

بر اساس شکایت SEC، این شرکت حداقل از سال 2010 تا 2012، بیست میلیون دلار درآمد را به شکلی نامناسب شناسایی کرده است، به این ترتیب که دو نفر از مدیران اجرایی وقت در واحد خدمات رویه‌هایی ایجاد کردند که به شرکت امکان می‌داده تا درآمد قراردادهای تازه منعقدشده را بر مبنای اسناد دریافت‌شده‌ی پیش از سال مالی منتهی به پایان 2010 شناسایی کند. این مدیران، به همراه معاون رئیس واحد عملیات، ژواکین آلبرتو دوسانتوس آلمیدا، و رئیس واحد عملیات، کاران رینا، درآمدها را حتی پیش از رسیدن اسناد، ثبت دفتری می‌کردند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مدعی است در سال 2011 و 2012، آلمیدا و رینا به دلیل اینکه برای ارائه‌ی نتیجه تحت‌فشار بوده‌اند، درآمدها را زودتر از زمان مجاز، شناسایی کرده‌اند و حتی به حسابداران داخلی گفته‌اند درآمد کارهایی که وجود خارجی نداشته‌اند، ثبت کنند. طبق شکایت SEC، مدیر مالی وقت این شرکت، جولیان ام. چندلر، با ثبت‌های حسابداری جدید برای ثبت میلیون‌ها دلار درآمد اضافی در سال 2011 چندین ماه پس از بستن حساب‌ها در پایان سال، موافقت کرده است.

بر اساس اطلاعات SEC، در فوریه 2012، این شرکت برای تحقق هدف درآمدی خود در سال 2011 به 500 هزار دلار نیاز داشته است و رئیس وقت شرکت، جیمز جی. اسمیت، ثبت‌های جدید را که درآمدی اضافی برای شرکت فراهم می‌کرده، برای چندلر فرستاده تا به‌صورت نامناسب شناسایی شوند.

Additional Info

  • نام نویسنده ۱: امیرهادی معنوی مقدم