آمار مؤسسه‌های حسابداری آمريکا حاکی از رشد درآمد و سود اين مؤسسه‌ها است

بر اساس نظرسنجی انجمن حسابداران رسمی آمریکا، درآمد و سودآوری مؤسسه‌های حسابداری رسمی رشد کرده است. در سال مالی گذشته، بیشتر مؤسسه‌های حسابداری رسمی رشد درآمدی ثابت و سودآوری گزارش کرده‌اند و در حال اتخاذ رویه‌هایی برای نوآوری بیشتر در مدیریت عملکردشان هستند. از ماه می تا ژوئیه‌ی امسال، از نمایندگان 1537 مؤسسه‌ی حسابداری رسمی، درباره‌ی نتایج مالی آخرین سال مالی‌شان جزئیاتی پرسیده شد.

از سال 2014 تا 2016، متوسط نرخ رشد درآمد از 9/4 درصد (برای مؤسسه‌های بزرگ‌تر) تا 5/10 درصد (برای مؤسسه‌های کوچک‌تر) بوده است. آمار و ارقام سود خالص، یعنی پولی که برای هر یک از مالکان باقی می‌ماند، نشان می‌دهد که قابلیت سودآوری برای مؤسسه‌هایی با درآمد بالاتر، با دو واحد افزایش، از 2/11 به 3/13 درصد رسیده است.

نظرسنجی سال 2016 مدیریت ملی امور حسابداری (MAP) که هر دو سال یک‌ بار انجام می‌شود، برای بررسی مؤسسه‌های حسابداری رسمی، از مؤسسه‌های کوچک با کمتر از 200 هزار دلار (163 هزار پوند) درآمد در سال، تا مؤسسه‌های بزرگ با 10 میلیون دلار درآمد یا بیشتر، طراحی شده است.مارک کوزیل، معاون اجرایی رئیس انجمن حسابداران رسمی، اظهار داشت: «این نظرسنجی نشان می‌دهد که حوزه‌ی کاری حسابداری رسمی قدرتمند است.»

از آنجا که مؤسسه‌ها ترجیح می‌دهند دانش‌آموختگان مستعد در حوزه‌ی حسابداری را جذب کنند، هزینه‌ی کارکنان بر اساس درصدی از سود مؤسسه به رشد خود ادامه می‌دهد. مؤسسه‌های بیشتری، به‌ویژه مؤسسه‌های کوچک و متوسط، به نوآوری در رویه‌های خود روی آورده‌اند.

Additional Info

  • نام نویسنده ۱: امیرهادی معنوی مقدم