مشکلات خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا از زبان دبیرکل FRC

دبیر کل شورای گزارشگری مالی (FRC)، وینفرید بیشوف، به‌رغم تردید در مورد آینده‌ی FRC، مشکلاتی که قانون‌گذاران درنتیجه‌ی خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا با آن‌ها مواجه‌اند و نیز برنامه‌های FRC برای پیشبرد استانداردهای حسابرسی و حسابداری بیان کرده است.

وی در سخنرانی خود تصریح کرد که پس از رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، هیچ‌گونه تصمیم ناگهانی گرفته نخواهد شد؛ او همچنین افزود: «برای تمامی بخش‌ها و حرفه‌ها با دقت بهترین تصمیم‌ها را می‌گیریم و آرامش خاطر بلندمدت ذی‌نفعان را مدنظر قرار خواهیم داد.»

برای حفظ شهرت FRC در جایگاه «مرکز جهانی سرآمد برای حسابداری و حسابرسی»، باید به برخی مسائل کلیدی توجه شود. FRC باید به استفاده از استانداردهای بین‌المللی اتحادیه‌ی اروپا و اجرای آن‌ها تداوم بخشد، چراکه سرمایه‌گذاران به دنبال مقایسه‌‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بریتانیا و سایر کشورها هستند.

وینفرید بیشوف در خصوص استانداردهای حسابرسی، چنین گفت: «بریتانیا اخیراً در ژوئن 2016، بر مبنای بخشنامه‌ی حسابرسی اروپا، استانداردها و قوانین جدیدی معرفی کرده است. مجالی برای بازگشت به گذشته نیست، بریتانیا سوابق افتخارآمیزی برای کیفیت حسابرسی دارد، اما شاید برای تضمین اینکه حسابرسان بریتانیایی به پیشتازی جهانی خود در کیفیت حسابرسی ادامه می‌دهند، این استانداردها را به‌صورت جزئی اصلاح کنیم. به این منظور، باید در معادل‌هایی برای ویژگی‌های کیفی حسابرسی و قابلیت جابه‌جایی کارکنان توافق کنیم.» این احتمال وجود دارد که حسابرسان بریتانیایی، پس از خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا، به دسترسی به بازارهای خارج از اروپا، مثلاً آمریکا و چین، تمایل داشته باشند، بنابراین FRC باید تضمین دهد که حسابرسان امکان دسترسی به این بازارها را خواهند داشت.

به‌تازگی FRC در ترسیم آینده‌ی خود با عدم‌قطعیت مواجه شده و این مسأله مطرح می‌شود که به دلیل تغییر محدوده‌ی نظارت و نقش‌آفرینی، پس از «Brexit» باید به فعالیت کنونی خود ادامه دهد یا لازم است تغییراتی در آن به وجود آید.

Additional Info

  • نام نویسنده ۱: امیرهادی معنوی مقدم