بخش عمده شمارگان حسابدار، هر ماه، به صورت رایگان برای اعضای انجمن در سرتاسر کشور فرستاده می‎شود. از این رو، علاقه‎مندان به اشتراک حسابدار در صورت داشتن شرایط عضویت در انجمن می‎توانند نسبت به ارسال درخواست عضویت در انجمن اقدام کنند؛ تا بدین ترتیب، همزمان با عضویت در انجمن در زمره مشترکان رایگان حسابدار نیز قرار گیرند. دیگر علاقه‎مندان می‎توانند پس از تکمیل فرم اشتراک حسابدار و پیگیری مراحل مذکور در آن در زمره مشترکان حسابدار قرار گیرند. علاوه بر این، بخشی از شمارگان حسابدار، هر ماه، از طریق روزنامه فروشی‌های معتبر نیز در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد.